ΓΑΡΔΕΝΙΑ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε.

ΓΑΡΔΕΝΙΑ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε.

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία: ΓΑΡΔΕΝΙΑ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε.

Δραστηριότητα: Τεχνική - Κτηματική - Ξενοδοχειακή Εταιρεία

Διεύθυνση: Ομήρου 58, 10678 Αθήνα

ΑΦΜ: 999506435

ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών

Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικές Καταστάσεις 2015 της εταιρείας ΓΑΡΔΕΝΙΑ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 2015

Ισολογισμός 2014 της εταιρείας ΓΑΡΔΕΝΙΑ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε. Ισολογισμός 2014