ΓΑΡΔΕΝΙΑ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε.

ΓΑΡΔΕΝΙΑ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε.

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία: ΓΑΡΔΕΝΙΑ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε.

Δραστηριότητα: Τεχνική - Κτηματική - Ξενοδοχειακή Εταιρεία

Διεύθυνση: Ομήρου 58, 10678 Αθήνα

ΑΦΜ: 999506435

ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών

Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικές Καταστάσεις 2016 της εταιρείας ΓΑΡΔΕΝΙΑ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 2016

Οικονομικές Καταστάσεις 2015 της εταιρείας ΓΑΡΔΕΝΙΑ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 2015

Ισολογισμός 2014 της εταιρείας ΓΑΡΔΕΝΙΑ Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε. Ισολογισμός 2014